top of page
Merthyr Tydfil View 2.jpg

Ein Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Discover more about how we plan to  tell the stories of the Jewish community in Wales. 

Our Story So Far

Dysgwch fwy am sut y dechreuodd y prosiect hwn - a'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni hyd yn hyn.

merthyr t visit May 18 067.JPG
Image by Diana Polekhina

Ein Cyllidwyr

Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi derbyn cyllid grant mawr gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, yn ogystal ag arian gan Fenter Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful.

Ein Cefnogwyr

In addition to our major grant funding, we would not be where we are today without the support of many other individuals and organisations.

 

Their support - whether that was through their expertise, their guidance or their financial contribution - has been gratefully received.

STAY IN THE KNOW

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan brosiect Canolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru. Byddwn yn anfon e-byst rheolaidd atoch am ein prosiect. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau eraill.

Thanks for submitting!

bottom of page