top of page

Cymerwch Ran

At the moment, we're still in the development phase of our project. This is a planning phase and means there are less opportunities to get involved with the project. As the Welsh Jewish Cultural Centre progresses, we will be developing opportunities to get involved in three main areas.

The main ways you can support us are:

AROS YN Y WYBOD

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan brosiect Canolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru. Byddwn yn anfon e-byst rheolaidd atoch am ein prosiect. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau eraill.

Thanks for submitting!

bottom of page