top of page

Addysg

Wrth i Ganolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru symud tuag at agor, byddwn yn gallu cynnig ymweliadau grŵp, adnoddau cwricwlwm a chymorth addysgol i grwpiau o bob oed. Rydym hefyd yn croesawu’r cyfle i gefnogi rhaglenni ymchwil prifysgolion a chyflawni gwaith allgymorth cymunedol.

Mae ein cynlluniau yn cynnwys rhaglenni i gefnogi:

Plant Ysgol

Ymweliadau Ysgol ac Adnoddau

Byddwn yn datblygu adnoddau cwricwlwm a rhaglenni i helpu gydag ymweliadau ag ysgolion, gan groesawu grwpiau o CA1, CA2 ac ysgolion uwchradd. Byddwn yn gweithio gydag athrawon a chydweithwyr yn y sector addysg i greu ein cynlluniau.

Myfyriwr Prifysgol

Ymchwil Academaidd

Rydym yn hapus i dderbyn ymholiadau am eich gwaith ymchwil os ydych yn ymgymryd â phrosiect mewn sefydliad academaidd ar hyn o bryd. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn clywed gennych os teimlwch y bydd eich ymchwil yn cefnogi ein cenhadaeth.

Merched yn Dal Dwylo

Allgymorth Cymunedol

Byddwn yn datblygu cynlluniau i gefnogi ymweliadau grŵp â Chanolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru, ac yn cynnal digwyddiadau a chyfarfodydd cymunedol i rannu newyddion am Ganolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru.

Darganfod Llwybrau Treftadaeth Iddewig ledled Cymru

Mae yna nifer o lwybrau treftadaeth mewn lleoliadau ar draws Cymru, yn adrodd hanesion ein cymuned Iddewig yn y wlad.

AROS YN Y WYBOD

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan brosiect Canolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru. Byddwn yn anfon e-byst rheolaidd atoch am ein prosiect. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau eraill.

Thanks for submitting!

bottom of page