top of page
20230301_155101.jpg

Cysylltwch

Mae Canolfan Ddiwylliannol Iddewig Cymru yn waith sydd ar y gweill, a gwyddom y bydd hyn yn arwain at lawer o gwestiynau. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy neu i gynnig eich cefnogaeth - a pheidiwch ag anghofio ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol am ein diweddariadau diweddaraf.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn

Gallwch chi gyrraedd ni yma:

Codi Arian, Gwirfoddoli a Chefnogi

supportus@jewisheritage.wales

Allgymorth Cymunedol

cymuned@jewishheritage.wales

Ymholiadau cyffredinol eraill

enquiries@jewisheritage.wales

AROS YN Y WYBOD

Sign up to receive the latest news from the Welsh Jewish Cultural Centre project. We'll send you regular emails about our project. We will not share your data with other organisations.

Thanks for submitting!

bottom of page